Obsah

 

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Rapotíně

  Rapotín
 
Tato kulturní památka se nachází v samém středu obce a již z dálky upoutá Vaši pozornost. Jedná se o zděný trojlodní omítaný kostel bazilikálního typu, který byl postaven v roce 1874. U vstupu kostela je otevřená arkáda se sochami sv. Cyrila a Metoděje na podstavcích.

 
 
 

Farní kostel sv. Jana Křtitele Velké Losiny

 
  Losiny
Na místě dřevěného svatostánku nechal tento kostel postavit na přelomu 16. a 17. století Jan starší ze Žerotína. Dřevo z původního kostela bylo použito na stavbu kostelů v Žárové, Maršíkově a Klepáčově. Stavbu, která je největší vesnickou kostelní architekturou na Moravě, navrhl a realizoval stavitel Antonio Thoma. Za zhlédnutí stojí cenný barokní, rokokový a klasicistní mobiliář. 
Návštěvní doba: kostel je přístupný na požádání správce p. Balcárka (2 dny předem), tel.: 583 248 367, adresa: Kostel sv. Jana Křtitele, Osvobození, 788 15 Velké Losiny.
 
 

Dřevěný kostel sv. archanděla Michaela v Maršíkově

 
  Maršíkov
Dřevěný roubený podélný kostel s polygonálním závěrem, vestavěnou osmibokou věží nad střešním hřebenem, předsíní a obdélnou sakristií na evangelijní straně. Presbytář je zaklenut stlačenou nepravou dřevěnou klenbou. Loď je plochostropá, v sakristii můžete spatřit trámový strop. Pozdně renesanční rustikální stavba z roku 1609, jejímž vlastníkem je obec Velké Losiny, je přístupná celoročně; prohlídka je možná na požádání u správce p. Ladislava Lichnera. 
Tel.: 583 248 546.
 
 
 

Dřevěný kostel sv. Martina v Žárové

 
  Žárová
Tento kostel je menší a méně zdobený než kostel v Maršíkově. Byl postaven o rok později než ten v Maršíkově, avšak jeho historicko-stavební hodnota je cennější. Do dnešních dnů nezaznamenal větších úprav. Jeho vnějšek i vnitřek jsou zachovány ve svém původním vzhledu. Vlastníkem kostela je obec Velké Losiny, je přístupný celoročně, prohlídka možná na požádání u správce p. Bohuslava Jabůrka (den předem) - první dům pod kostelem. 
Tel.: 583 295 129
 
 
 

Kaple sv. Antonína ve Vikýřovicích

 
  Vikýřovice
Jejím předchůdcem byla dřevěná kaple, kterou nechal baron Stillfried strhnout a nahradil ji roku 1777 zděnou kaplí, která byla postavena v klasicistním slohu. Kaple byla zasvěcena sv. Antonínu Paduánskému a na jeho počest se každoročně vždy v neděli před svátkem Antonína koná mše.


 
 
 

Kostel sv. Vavřince v Sobotíně

 
  Sobotín
Tento renesanční kostel byl vybudován v roce 1605 v hornické a hutnické osadě v Sobotíně. Na květnou neděli roku 1678 zde bylo v sakristii poprvé vysloveno slovo rozsévající smrt - čarodějnice. Tak byl dán impuls pro dlouholeté běsnění a hon na nevinné oběti lidské hlouposti a pověrčivosti.

 
 
 

Kostel sv. Michala v Rejcharticích

 
  Rejchartice
Dominantou obce je barokní kostel sv. Michala pocházející z roku 1770, který je chráněnou památkou.
 
 
 

Farní kostel sv. Filipa v Hraběšicích

 
  Hraběšín
V blízkosti kostela stojí památkově chráněna barokní socha sv. Jana Nepomuckého.