Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Čarodějnické procesy v údolí DesnéJak je známo, každá příčina má svůj důsledek. Co se také dá čekat v kraji, který je relativně stále ještě oslaben důsledky třicetileté války a kterým se táhnou zvěsti o čarodějnicích a hrůzné povídky o ďáblovi. To pak stačí málo a je tu problém, který se stane osudným pro mnohé z Losinska, Šumperska a okolí.


Oním fatálním spouštěčem tragických událostí byla opravdu zbytečná chyba jedné stařeny. Aniž by chtěla, roztočila kolo smrti, které se zastavilo na 104 obětech!
Byla Květná neděle roku 1678 a stará žebračka Maryna Schuchová z Vernířovic se šla pomodlit do sobotínského kostela. 


Jelikož se jí už loni povedl stejný kousek, rozhodla se, že by i letos ukradla za trochu jídla posvěcenou hostii pro krávu porodní báby Doroty Groerové, aby lépe dojila. Ke zpovědi šla k sobotínskému faráři Eusebiu Leandru Schmidtovi, aby si mohla posléze pro tělo Páně v průběhu mše zajít. Tento farář byl po okolí znám jako fanatický kněz kážící proti čarodějnicím a jejich rituálům. 


Neopatrná žebračka byla tentokrát spatřena ministrantem, když vkládala hostii do kousku plátna. Vše se řešilo jako závažný delikt; pošetilý farář dal písemně vědět nejenom hraběnce losinského panství a ostatním duchovním v okolí na malých farách, ale rovněž Kryštofu Aloisi Lautnerovi - děkanovi šumperskému.


Jako první čte na zámku ve Velkých Losinách psaní zdejší hejtman Adam Vinarský z Křížova. Jeho paní hraběnka Angelia Anna Sybilla z Galle se ocitla na tomto zámku coby správkyně majetku za své dosud nezletilé synovce Františka Antonína Maxmiliána a Jana Jáchyma. Samozřejmě ji zpráva o potencionální čarodějnici v jejím panství neskutečně vyděsila, proto si nechala zavolat své nejbližší rádce a samozřejmě i děkana Lautnera. A právě v tento den bylo vyřknuto jméno, jehož nositel se posléze postaral o vyvražďování ve slezském kraji. Jindřich František Boblig z Edelstadtu (dnes Zlaté Hory).


Činil se vskutku rychle - nechal sestavit inkviziční tribunál. Mezi prvními se ve vězení ocitla Maryna Schuchová, Dorota Groerová a Dorota Davidová, která poradila Groerové recept na dojení (hostii). Boblig splétal hustou síť obětí, přičemž se už nejednalo pouze o ženy z chudých vrstev. Na řadu přicházely movitější a vážené dámy, které tribunálu přinášely patřičnou odměnu za týrání. Vězení se plnilo, udávání rostlo - octla se zde například i manželka losinského papírníka Götterlicha. Po nelidském zacházení a krutých podmínkách pro přežití se z žen ve vězení staly nakonec labilní oběti, které doznaly vše, co jim trýznitelé nadiktovali. Nesmyslná obvinění napadali losinský farář Tomáš König, rýmařovský duchovní Jan František Pabst a hlavně děkan Lautner. Právě v jeho osobě však viděl ješitný Boblig velké ohrožení, proto jej nechal obvinit uvězněnou lazebnicí Biedermanovou se spolky s ďáblem. Epidemie strachu se šířila i ve vyšších vrstvách; už si není nikdo ničím jistý. V tomto prostředí už v nikom Lautner nenašel oporu. Strach o své životy zachvátil i inkviziční tribunál. Ten v čele s Bobligem zaslal do Prahy Apelačnímu soudu rozsudky a doznání a čekal na svolení k popravení oněch čarodějnic. 


Po pěti letech nelidského mučení nechává Boblig na podzim 1685 upálit dokonce i šumperského děkana Lautnera. Ještě 6 let trvá, než vrchnost zastaví Bobligovy inscenované čarodějnické procesy. Zrůdné mašinérii inkvizičních tribunálů učinil přítrž až dědic Velkých Losin Jan Jáchym ze Žerotína, který roku 1689 dospívá. Definitivně však byly procesy zastaveny až císařským nařízením z roku 1692.

deskastromstom       

Po stopách čarodějnických procesů 


Pro všechny milovníky historie jsou určeny dvě trasy mapující nejkrutější období místních dějin. Cyklista navštíví místa poznamenaná krutostí, falešnými obviněními a pachem hořících hranic. První trasa dlouhá 91 km vede šumperským krajem. Postupně navštívíte 14 zastavení s pomníčky a popisy událostí. Mezi hojně navštěvovaná místa patří Vernířovice, Sobotín, Velké Losiny, Rapotín, Šumperk a Mohelnice. Druhá trasa vede po Jesenicku. Trasa s 6 zastaveními je dlouhá 47 km. Mezi hojně navštěvované obce s pomníčky patří Domašov, Jeseník, Česká Ves a Zlaté Hory.