Obsah

 

 

Zámek ve Velkých Losinách - národní kulturní památka

  zámek

zámek
 
Je těžké uvěřit, že v tomto krásném prostředí renesančního zámku se odehrály jedny z nejtemnějších dějin této země. Ještě méně je pochopitelné, že za těmito událostmi stála kniha: Malleus maleficarum - Kladivo na čarodějnice. Toto kruté období postihlo oblast Jeseníků, od Šumperka až po polskou Nysu. Jen v samotném losinském zámku bylo odsouzeno k trestu upálením 56 lidí. Tribunálu, složenému z církevních i světských osobností kraje, předsedal největší inkvizitor této doby František Boblig z Edelštadtu (Zlatých Hor). 
Zámek ve Velkých Losinách je jedním z pěti renesančních zámků na Šumpersku, jejichž vznik a osudy byly po staletí spojeny se jménem starobylého moravského rodu pánů ze Žerotína. Toto knížecí sídlo vzniklo na místě původní vodní tvrze. Původní část zámku ze 16. století je dochována v téměř nezměněném stavu. V interiérech lze zhlédnout nejen mobiliář, ale i výzdobu a užité umění od renesance až po klasicismus. Rytířský sál ihned zaujme, a to nejen jako reprezentační pokoj. Mezi jeho skvosty patří renesanční kasetový strop, kožené tapety, příborník a majoliková kamna z roku 1589. V dalších místnostech bychom našli sbírku tapisérií ze 17. století či sbírku zbraní. V jednom z tzv. gobelínových sálů se např. nacházejí tři rozměrné tapisérie s antickým námětem Amora a Psyché. V tzv. barokním křídle je instalována obrazárna s díly středověkých mistrů nejvýznamnějších evropských malířských škol. Zámek byl rovněž obohacen o hospodářská stavení; přistavěna zde byla i zámecká kaple, o jejíž strop se postaral malíř Jan Kryštof Handke. V roce 1995 byl areál zámku prohlášen vládou České republiky za národní kulturní památku.

Návštěvní doba: 
Duben: 9.00 - 11.00; 13.00 - 15.00 pouze soboty, neděle a svátky Květen až srpen: 8.00 - 11.00; 13.00 - 16.00 každý den mimo pondělí
Září: 9.00 - 11.00; 13.00 - 15.00 každý den mimo pondělí 
Říjen: 9.00 - 11.00; 13.00 - 15.00 pouze soboty, neděle a svátky
Kontaktní informace:
Telefon: 583 248 380, www.losiny-zamek.cz
Adresa: Zámek Velké Losiny, Zámecká, 788 15 Velké Losiny

 
 
 

Zámek v Loučné nad Desnou

 
 

zámek

zámek

se nachází ve středu obce. Renesanční sídlo dal vybudovat na místě původního dřevěného loveckého zámečku roku 1608 Přemek ze Žerotína. Ke konci 18. století byla k zámku přistavěna kaple, jež byla o deset let později rozšířena na farní kostel, zasvěcený sv. Cyrilu a Metoději. Z tohoto období pochází i vzácné barokní fresky od Ignáce Raaba. Rok 1844 přináší pro kraj velké změny. Panství kupují železářští podnikatelé a stavitelé železnic bratři Kleinové, kteří z něj učinili duchovní centrum železničního stavitelství a železářství rakouské monarchie. U zámku rozšířili přírodní park se vzácnými dřevinami; jednou z jeho ozdob je i 350 let stará lípa s obvodem kmene 730 cm. V parku najdete litinové sochy sv. Floriána s nepostradatelnými atributy, vědrem a praporem. Naproti je umístěna sv. Alžběta podávající dítěti chléb. Obě plastiky pocházejí z druhé poloviny 19. století.
Zámecký park dal vybudovat Přemek III. ze Žerotína ve třetí čtvrtině 17. století. Tato okrasná zámecká zahrada vznikla v souvislosti s výstavbou nového reprezentativního zámku. Vedle ovocného sadu je u tohoto zámku květinová zahrada, která je poprvé písemně doložena v roce 1682. Šlo již nepochybně o barokní okrasnou zahradu, s největší pravděpodobností o tutéž, která je vyobrazena roku 1739. Když roku 1833 koupil vízmberské panství od náboženského fondu Antonín Bedřich hrabě Mitrovský z Nemyšle, měl už za sebou rozhodující část své kariéry ve státní službě i své životní dráhy. Přesto se tato nesmírně činorodá osobnost nesmazatelně zapsala do dějin zdejšího panství. Hrabě věnoval velkou pozornost místním průmyslovým podnikům a zvlášť výrazně se podepsal na podobě zámeckého parku v Loučné nad Desnou.

 
 
 

Zámek v Sobotíně

 
  zámek
Ve druhé půli 19 století zakoupili loučenské panství železniční podnikatelé bratři Kleinové od hraběte Antonína Mistrovského. Tento podnikatelský rod, povýšený do šlechtického stavu, se zasloužil o osamocení Sobotína. Již před zakoupením tohoto statku vlastnili Kleinové v Sobotíně budovu zrušené zbrojovky z r. 1815, kterou ještě ve 40. letech 19. století přestavěli na sídlo sobotínské rodové větve - zámek. Dnešní vzhled nakonec dostal po přestavbě v 80. letech 19. století. V této době byla provedena rozsáhlá stavební úprava fasády, byla vybudována terasa směrem k zámeckému rybníku, půdní prostory přestavěny v mansardy a další. Tyto úpravy jsou patrné i dnes. Zámek si zachoval svoji podobu s historizující pseudogotikou, pseudorenesancí, neo a novo styly. 
Kleinové měli sobotínský zámek v držení až do r. 1945. Po II. světové válce sloužil nejrůznějším účelům, zejména školským. V letech 1967 až 1968 byl zrestaurován jako pohostinské a rekreační středisko Dolu Dukla v Ostravě. 
U zámku se rozkládá poměrně rozsáhlý park, založený ve 40. letech 19. století zřejmě současně se stavbou zámku. V parku roste řada exotických dřevin, což ho řadí k nejcennějším severomoravským zámeckým parkům. Jeho projektanty byli R. Biskup a proslulý český zahradnický odborník Fr. Thomeyer. V dřívějším sídle rodiny Kleinů je nyní zřízen hotel, v němž je kromě ubytovacích prostor ve stylových zámeckých pokojích k dispozici též restaurace, vinárna, kavárna, místnost s televizorem, letní terasa, půjčovna her, sauna, fitcentrum, stolní tenis, půjčovna horských kol a loděk. V zámeckém rybníku je možnost rybaření. Na místě lze domluvit jízdu na koni nebo v kočáře.

 
 
 

Zámeček ve Vikýřovicích

 
  zámek
novorenesanční budova s prvky francouzského stavitelství, získala svůj název díky svému romantickému vzhledu, který navrhl architekt Mořic Hinträger. V r. 1882 dokončil stavbu Max Hoffman a dal jí jméno po své dceři ERNA. Po válce, která znamenala odchod původních obyvatel, připadla obci. Od roku 1953 slouží jako mateřská škola nejmenším obyvatelům Vikýřovic. Rekonstrukcí r. 2005 byla v suterénu zřízena keramická dílna a galerie, kterou používají místní umělci, sběratelé, občanská sdružení a spolky.