Obsah

Přírodní zajímavosti

 

CHKO Jeseníky

 
 
Oblast zahrnuje části Hanušovické a Zlatohorské vrchoviny a pásmo Hrubého Jeseníku, které bylo v minulosti hraniční oblastí dosahu pevninského ledovce. To dokládá množství bludných balvanů, karů i souvků. V celé oblasti můžeme najít čtyři národní přírodní rezervace, osmnáct přírodních rezervací a šest přírodních památek. Chráněná oblast Šerák - Keprník je nejstarší rezervací na Moravě. Založil ji v roce 1903 kníže Jan II. z Lichtenštejna. Mezi nejznámější dominanty patří Petrovy kameny, Vozka, Obří skály a Keprník.

 
 
 

Rašeliniště Skřítek

 
 

rašeliniště

V blízkosti motorestu Na Skřítku se nalézá rašeliniště Skřítek. Tato rezervace je ukázkou lesa v jedlobukovém vegetačním stupni. Nejstarší dřeviny dosahují stáří 200 let. Rostou zde velmi kvalitní stromy, vhodné pro získávání osiva, případně roubů. V bohatém bylinném porostu jsou zastoupeny i některé vzácné a ohrožené druhy rostlin, jako např. zde hojná měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva).

 
 
 

Ztracené kameny

 
 
Skála z devonského kvarcitu s kamenným mořem (1179 m) s výhledem na Hrubý Jeseník a na Hraběšickou vrchovinu. Ke kamennému moři se vztahuje pověst, podle které tyto kameny vysypal čert ze svých bot, když honil místního sedláka.
 
 

Jelení studánka

 
  Jelení studánka
U Jelení studánky vyvěrá pramen Podolského potoka. Postavený je zde kamenný útulek pro turisty a lyžaře při cestě ze Skřítku na Praděd.
 
 

Petrovy kameny

 
  Petrovy Kameny

jsou dominantou území. Jedná se o význačnou  svědeckou skálu z fylitických a chloritických břidlic a rul s vzácnými rostlinnými druhy. Se skalami je spjata řada pověstí.
 

 
 

Velká kotlina

 
 
Nejcennější rezervace Hrubého Jeseníku s bohatou vegetací. Patří k botanicky nejbohatším lokalitám střední Evropy. Tvar kotliny byl vymodelován ledovcem ve čtvrtohorách. Rezervací prochází naučná stezka.
 
 
 

Vodopád na Borovém potoce

 
 
Pod romantickými skalami Medvědí hory se nachází nejvyšší soustava vodopádů na Šumpersku o celkové výšce 14 m. Nejvyšší stupeň je vysoký 8,3 m.
 
 

Zadní Hutisko u Vernířovic

 
  zadní hutisko
je druhé největší krupníkové těleso v ČR, které bude propojeno s lesní Ekostezkou Švagrov.
 
 
     
 

Mineralogická stezka u Sobotína

 
  stezka
se může pochlubit svou ojedinělostí a primátem v ČR. Na šesti lokalitách Pfarrerb, Smrčina, Steinhübl, Rasovna, Kožušná a na Granátové skále se nalézají místa výskytu zajímavých minerálů. Nástupním místem stezky je nádraží ŽD v Sobotíně nebo u obchodu v Maršíkově. Celková délka této atraktivní a příjemné procházky je 12 km. Místa sice nejsou propojena značením, ale mapy, umístěné v lokalitách nálezů minerálů, vás bezpečně navedou. Celá trasa vede po mírně zvlněném terénu a je nenáročným výletním cílem i pro rodiny s dětmi.
 
 

Lesní ekostezka Švagrov

 
 
je oblíbená mezi milovníky tajemných starých důlních děl, hledačů pokladu a vzácných minerálů. Tato trasa začíná a zároveň končí ve Švagrově, pod masivem Mravenečníku, vzdáleném 2 km od Vernířovic. Je vhodná pro pěší i na koni. V zimním období je využívána příznivci běžek. Jednotlivá zastavení jsou označena kůly s jejich názvy. Návštěvník si může vybrat ze dvou tras - první je dlouhá 2,5 km, druhá 4,5 km. Stezku je možno projít s odborným průvodcem ze Střediska ekologické výchovy při DDM Vila Doris Šumperk.
 
 

Vřesová studánka

 
  studánka
Historie tohoto místa začíná již v 15. stol., kdy lesník, který zde vodou ze studánky vyléčil svůj oční neduh, pověsil na blízký strom obraz. Od té doby zde hledali uzdravení i další lidé. Ve 2. pol. 17. stol. zde byla postavena dřevěná kaple, která vyhořela po zásahu bleskem. Pod chatou jsou prudce spadající svahy, sešněrované záseky šachovnicového tvaru.