Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Vernířovice

            Horská obec rozkládající se v souměrném údolí řeky Merty a Kamenitého potoka. Žádná jiná obec na Šumpersku není zaklíněná mezi tak vysoké hory jako Vernířovice. Ze tří stran je obklopují vrchy o výšce přes 1300 m n. m. Katastr Vernířovic je pokryt převážně lesy a v nejvyšších partiích holemi Hrubého Jeseníku. Západní hranici katastru tvoří Rudná hora, na severu přechází hranice na jižní svahy Mravenečníku, Dlouhé stráně, Vřesník a Velkou Jezernou, odtud se stáčí k východu na Jelení hřbet, Břidličnou horu a dále k jihu na hřeben pokračující k Peci a na Ztracené skály. Na jihu je katastr ohraničen Suchým vrchem a Havraním vrchem. Nejvyšším bodem obce je Jelení hřbet (1367 m n. m.) a nejnižší leží v místě, kde řeka Merta opouští obecní katastr (přibližně 440 m n. m.).

            Vernířovice (Wermsdorf) se připomínají poprvé v roce 1558, kdy byly prodány Žerotínům, jedná se však o daleko starší hornickou osadu. V roce 1577 se uvádí počet obyvatel 25 usedlých. Patrně hlavním důvodem obnovy obce nebylo zemědělství, ale těžba železné rudy a dřevařství a výroby dřevěného uhlí.

            S Vernířovicemi je spojena smutná episoda čarodějnických procesů v Podesní. Na květnou neděli v roce 1678 byla v sobotínském kostele přistižena vernířovická žebračka Marina Shuchová při pokusu odnést svatou hosti. Tato událost roztočila spirálu inkvizičních procesů, které údajně trvaly až do roku 1692.

            V roce 1739 měla obec již 1015 obyvatel. V té době byla v několika štolách v okolí obce těžena železná ruda. Významným zdrojem obživy byla těžba dřeva, které se plavilo po Mertě do Sobotína, a pálení dřevěného uhlí. Zemědělství a řemesla zde příliš neprosperovaly.

Součástí obce jsou její osady, respektive části, Svobodín, Kosaře a Sedmidvory.

Jihozápadně od obce vznikla v roce 1786 osada Svobodín (Freiheitsberg) . V roce 1793 se zde uvádí 18 domů s 84 obyvateli. Na počátku 19. století si svobodínští občané zbudovali kapli sv. Jana Křtitele.  Koncem padesátých let 20. století došlo k demolici všech budov. Před několika lety obec Vernířovice obnovila základy kaple. K základům kaple a k informační tabuli vede zelená značka, která pokračuje do Vernířovic.

Osada Sedmidvory (Siebenhofen, Siebenhäuser) pravděpodobně vznikla v polovině sedmnáctého století podél silnice do Loučné nad Desnou pře Vlčí sedlo. Osada se rozkládá v úzkém údolí pod Rudnou horou (914 m n. m.). Příznivé sněhové podmínky využívá rekreační středisko Brněnka, které mimo vleků s umělým zasněžováním nabízí restauraci, ubytování, koupání a vyjížďky na koních. Středisko se nachází v nadmořské od 610 do 750 m.

Švagrov, osada byla založena v roce 1786, byly zde postaveny snad jen dva domy. Název osady vznikl z německého Schwagersdorf. Jeden dům byl přestavěn na Okresní dům pionýrů, k němuž byly přistavěny chatky pro pionýrský tábor. V roce 2010 byla započata stavba Střediska ekologické výchovy Švagrov s východiskem značené Lesní ekostezky Švagrov. Ekostezka má celkem 12 tematických zastavení. Délka celé okružní trasy je 4,5 km.

Na samém konci Vernířovic se v úzkém údolí Merty rozkládají Kosaře (Senzenzipfel). Z původních asi 12 domků se zachovaly tři, novou stavbou je malá vodní elektrárna. Dříve se zde těžila železná ruda a v lomu se lámal krupník.

V údolí Ztraceného potoka roste lípa srdčitá, jejíž stáří se odhaduje na 400 až 500 let. V roce 1999 byla vyhlášena památným stromem. Je asi 16 m vysoká, obvod kmene dosahuje přes 800 cm. Pod lípou se nachází několik rybníčků.

Na jižním úpatí hory Homole (1 210 m n. m.), asi 4 km od Kosařů, se nachází chráněný přírodní výtvor Zadní Hutisko. Důvodem ochrany je druhé největší krupníkové těleso v ČR.

Přírodní rezervace Břidličná byla vyhlášena v roce 2008. Důvodem ochrany jsou kryogenní geomorfologické útvary (skály, kamenné proudy, kamenná moře, polygonální půdy), subalpínské a lesní biotopy klimaxových smrčin a (smrkových) bučin s prameništi a s výskytem vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Na Břidličné hoře se vyskytuje největší populace jalovce obecného nízkého v ČR.

Vernířovice jsou významným nalezištěm minerálů, např. křišťálu, mastku, aktinolitu, magnetitu, muskovitu, kalcitu atd.

Na Kosařích, pod Homolí, pod Čertovou stěnou a pod Jelením hřbetem se těžila železná ruda pro potřeby sobotínských železáren. Koncem devatenáctého století byl opuštěn poslední důl Sylvanizeche na začátku Sedmidvor.

Z krupníku se zhotovovaly např. různé nádoby, koryta pro dobytek, ostění dveří a oken a jiné předměty denní potřeby. Z krupníku jsou v nejbližším okolí zhotoveny kříže, popř. pomníky a sochy.

K nejvýznamnějším stavebním památkám obce patří kostel svatého Matouš z osmnáctého století a litinový kříž u kostela s podstavcem z krupníku. Socha sv. Jana Nepomuckého je jediná státem chráněná památka na území obce.

          

KONTAKT:


Obecní úřad Verniřovice 
Vernířovice 53, 788 15 Velké Losiny 
Telefon: 588 884 415 
Web: www.obec-vernirovice.cz

Email: obec.vernirovice@seznam.cz

Vernířovice

Pravidelné akce

Obecní společenský ples - leden
Pálení čarodějnic s čarodějnickými hrátkami - 30. dubna
Česko-německé setkání s rodáky z Vernířovic - konec června, začátek července
Vernířovice open - tenisový turnaj pořádaný Klubem rekreačního tenisu při JŠ Dolphin a penzionem Sport Vernířovice - první týden v červnu a druhá sobota v září
Hasiči - Čarodějnický pohár - soutěž SDH - první nebo druhá sobota v červenci
O škopek Nirvána clubu - volejbalový turnaj - srpen
Podzimní hodová zábava a hody - druhá polovina září