Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Vernířovice

První písemná zmínka o horské obci pochází z roku 1558. Tato hornická osada spolu s dalšími obcemi po dlouhých 400 let zásobovala železné hutě v Sobotíně kvalitními magnetitovými rudami. Tato ruda a z ní vyrobené železářské výrobky proslavily tuto oblast po celém světě. 
Z Vernířovic pocházela žebračka Maryna Schuchová, která tím, že v sobotínském kostele vyjmula při přijímání hostii z úst, dala bezprostřední podnět k zahájení neblahých čarodějnických procesů na losinském a loučenském panství. 
Obec se nachází v Chráněné krajinné oblasti Jeseníky v údolí horské říčky Merty, z obou stran obklopená horskými masívy vrcholové části Hrubého Jeseníku. V bezprostřední blízkosti obce je přírodní památka Zadní Hutisko. 
Je to druhé největší krupníkové těleso v ČR s přírodní rezervací Bučina – pralesový porost buku a unikátní lokalita mravenců pod Jelení studánkou. 
Vernířovice jsou přitažlivé nejen pro turistiku, ale i pro milovníky starých důlních děl a minerálů. Oblíbená je značená trasa přes Kosaře na Jelení hřbet a Čertovu stěnu s vyhlídkovou skálou. V okolí jsou zbytky štol a jam po kutání rudy. Samota Švagrov přitahuje okolními stopami po těžební činnosti a romantickou krajinou. 
Obec je významným výchozím místem k podnikání různých výletů do Chráněné krajinné oblasti Jeseníky. Kostru tvoří horské skupiny Keprníku, Pradědu, Orlíku a Mravenečníku. 


KONTAKT:


Obecní úřad Verniřovice 
Vernířovice 53, 788 15 Velké Losiny 
Telefon: 588 884 415 
Web:www.volny.cz/ou.vernirovice

Email: obec.vernirovice@seznam.cz

Vernířovice

Pravidelné akce

Obecní společenský ples - leden
Pálení čarodějnic s čarodějnickými hrátkami - 30. dubna
Česko-německé setkání s rodáky z Vernířovic - konec června, začátek července
Vernířovice open - tenisový turnaj pořádaný Klubem rekreačního tenisu při JŠ Dolphin a penzionem Sport Vernířovice - první týden v červnu a druhá sobota v září
Hasiči - Čarodějnický pohár - soutěž SDH - první nebo druhá sobota v červenci
O škopek Nirvána clubu - volejbalový turnaj - srpen
Podzimní hodová zábava a hody - druhá polovina září