Obsah

 

 

Mauzoleum rodiny Kleinů v Sobotíně

  mauzoleum

se nachází ve volně přístupném parkově upraveném areálu. Pozemek je ohrazen pouze z přední strany. Do samotného mauzolea je možné nahlédnout mříží hlavního vstupu. Tato pozoruhodná pseudorenesanční stavba pochází z konce 19. století. Sloužila k věčnému odpočinku ostatků průmyslnické rodiny Kleinů, kteří vlastnili v Sobotíně železárny. V roce 1999 byly ostatky přeneseny do rodinné hrobky u Kostela sv. Vavřince v Sobotíně. Jedná se o centrální stavbu naplňující ideální představy renesančních architektů. Celý projekt je výjimečný i svou provázaností s krajinou.

 

 
 

Hrobka rodiny Kleinů v Loučné nad Desnou

 
 

menší areál umístěný ve svahu se západní expozicí. V jeho ústřední části na hlavní pohledové ose je umístěn vlastní objekt hrobky vymezený negotickým litinových plotem. Dominantním prvkem celého areálu je patrně bronzová socha sv. Alžběty. Přístup k hrobce tvoří státem chráněná lipová alej.

 

 
 

Čtyři kříže ve Vikýřovicích

 
 

pozornému návštěvníkovi při procházce obcí neuniknou architektonicky i sochařsky velmi kvalitní barokní kříže.

 

 
 

Boží muka tzv. Švédská kaplička mezi Losinami a Maršíkovem

 
 

tato muka nechal postavit v roce 1651 velkolosinský katolický farář Elias Alberti na místě, kde jej přepadli a surově zbili švédští vojáci. Tento výprask byl odměnou za časté žalování na Žerotíny, kteří vyznávali konkurenční evangelickou víru.

 

 
 

Socha sv. Jana Nepomuckého ve Vernířovicích

 
  socha

Tato socha byla vytesaná v roce 1777 z krupníku. O necelých dvě stě třicet let byla prohlášena kulturní památkou.

 

 
 

Boží muka ve Vernířovicích

 
 

Tuto drobnou sakrální stavbu postavil zde žijící Johan Donig. Dlouhá zima na přelomu let 1900/1901 jej však připravila o čtyři děti; snad jen časté prosby a modlitby zachránily posledního potomka z náruče smrti. I přes složitou finanční situaci stavil zemřelým dětem na památku boží muka.

 

 
 

Sousoší Kalvárie ve Vikýřovicích

 
  sousoší
V roce 2002 byla obcí provedena rekonstrukce pískovcového sousoší Kalvárie, které je vysoké zhruba 4 m a zobrazuje Ježíše Krista na kříži, k němuž vzhlížejí Sv. Jan Evangelista a Panna Marie. V březnu 2007 prohlásilo Ministerstvo kultury toto dílo z roku 1813 nemovitou kulturní památkou. Jedná se o sousoší neznámého autora, které je kvalitním sochařským dílem slohově zařaditelným do klasicismu s prvky lidového baroka.