Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Velké Losiny

O této obci se spolu se Sobotínem uvádí, že byly nejvýznamnějšími osadami na sever od Šumperka. Již v roce 1351 se v zakládací listině litomyšlského biskupství uvádí, že zda stála fara a kostel. Od druhé poloviny 15. století již náleží sílícímu moravskému rodu Žerotínů. Roku 1562 se z poslušenství tohoto rodu vykoupilo město Šumperk a losinská tvrz se stala střediskem celého panství. Požehnání pro tento kraj znamenal Jan mladší ze Žerotína. Na místě původní nepohodlné tvrze vystavěl krásný, ve své době moderní renesanční zámek. Místní sirné lázně se dostaly díky jeho pečlivému rozšiřování do povědomí celé země. Jan mladší se zasloužil i o založení ruční papírny. Rozkvět byl ovšem spojen i se zvýšenými výdaji, proto byly náklady přeneseny na poddaný lid. Ten měl samozřejmě pramálo radosti z tohoto rozkvětu, který byl příčinou zavádění dalších robot. Spor byl řešen až u císaře Rudolfa II., který rozhodl ve prospěch Žerotínů. 
Po třicetileté válce a rekatolizaci panství se opětovně zvyšovaly roboty pro poddaný lid. V tomto sporu již nerozhodovali právníci, nýbrž zbraně. Selské povstání bylo potlačeno a jeho tři vůdci byli popraveni na nádvoří losinského zámku. Ke konci 17. století, za vlády hraběnky Angeliny Sybily Galle, poručnicí nezletilých následovníků panství, se rozhořely hranice s nařčenými čarodějnicemi. Tato žena povolala do kraje nejhrůznějšího inkvizitora Františka Bobliga z Edelštadtu (dnes Zlaté Hory). Až dospělost následníka panství, Jana Jáchyma ze Žerotína, udělala přítrž této krvavé době. Činnost Bobligova tribunálu stála život 56 nevinných lidí. Poslední pán ze Žerotínů, Ludvík Antonín, prodal celé panství roku 1802 Lichtenštejnům. Jejich vláda přinesla do kraje rozkvět lázní a rozšíření průmyslu. 

KONTAKT:


Obec Velké Losiny 
Rudé armády 321, 788 15 Velké Losiny 
Telefon: 583 248 422
E-mail: www.losiny.cz

Velké Losiny

Pravidelné akce

Únor - březen: Plesová sezóna (Myslivecký ples, Hasičský ples, Školní ples, Reprezentační ples lázní, Šibřinky)
Květen: Zpěváček (celostátní soutěž dětských zpěváků lidových písní)
Květen - červen: Zahájení lázeňské sezóny - Lázně Velké Losiny (bohatý program pro děti i dospělé, ohňostroj)
Červen: Maršíkovská pouť - Maršíkov
Konec června: Svatojánské slavnosti (3denní tradiční slavnosti obce, bohatý kulturní a sportovní program, výstavy, besedy o historii obce)
Červen: Český pohár horských kol (celorepubliková akce s mezinárodní účastí)
Červenec - srpen: Losinské kulturní léto (každoroční přehlídka divadelní, hudební tvorby na zámku Velké Losiny)
Září: Dny evropského dědictví
Prosinec: Vánoce v Ruční papírně (tradiční adventní odpočinková návštěva Ruční papírny, kulturní pořady, čerpání papíru, prodej dárků, občerstvení)
Víkendové kulturní programy (duben - září) - podrobné informace na www.lvl.cz