Navigace

Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Sobotín

Původ názvu obce pochází od osobního jména Sobota, které bylo časem převedeno na německé Zöptau a po druhé světové válce opět počeštěno. Jak už bylo uvedeno, patří tato obec spolu s Velkými Losinami mezi nejstarší hornické osady na Šumpersku. Historie obce je úzce spjata s dobýváním a zpracováním železné rudy, která se v hojné míře vyskytovala v okolních horách. Existenci obce potvrzuje "Papežská listina" Klimenta VI. z roku 1351 vydaná v Avignonu. O původních majitelích panství se mnoho nedochovalo, přesto je jasné, že do života obce významně zasáhl rod Žerotínů. Ti věnovali velkou pozornost železným hutím. Událost v sobotínském kostele na dlouhé roky poznamenala chod příštích událostí. Pověrčivá vernířovická žebračka si po přijímání vyjmula z úst svěcenou hostii, čímž předznamenala nejkrutější události celé naší země. Na počátku 19. století přeložil Ondřej Eisenbach z Haliče do Sobotína továrnu na ocelové a kovové zboží. Tato událost zanedlouho poznamenala celý kraj v údolí Desné. Ve druhé polovině 19. století ji koupili bratři Kleinové a po rozšíření z ní učinili středisko rakouského železářského průmyslu. Jejich železářské podniky se rozkládaly po celé Moravě. Počátek 20. století znamenal pro železářskou výrobu úpadek. Továrna se s novým majitelem přeorientovala na výrobu jízdních kol, vznikl tak závod Velamos-Heinz a spol. Po druhé světové válce tato společnost rozšířila výrobu a založila v kraji nové odštěpné závody.

KONTAKT:


Obec Sobotín
Sobotín 89, 788 16 Sobotín 
Telefon: 583 237 151 
Web: www.sobotin.cz 

Sobotín

Pravidelné akce

Myslivecký ples - leden
Lyžařské závody - únor
Dětské karnevaly - březen
Velikonoční turnaj v odbíjené - duben
Turnaj v kopané - duben
Čarodějnice - duben
Jezdecké závody - květen
Kácení máje - květen
Den dětí - červen
Turnaj o pohár starosty (malá kopaná) - červen
Zahradní slavnosti - červen
Turnaj v odbíjené a malé kopané - červenec
Memoriál Karla Rozkola - srpen
Memoriál Kristýna Kudláče - srpen
Pivní slavnosti - srpen
Vavřinecká pouť - srpen
Jezdecké závody - září
Svatohubertská pouť - listopad