Obsah

 

 

 

Zřícenina hradu Rabštejn

  rabštejn
 
Rabštejn byl nejvýše položeným hradem historické Moravy. Dominantou zříceniny jsou dvě skalní hradby vysoké 25 a 35 metrů, které hojně navštěvují horolezci. Hrad byl postaven někdy na počátku 14. století, což dokládají první zmínky z roku 1318. Dočteme se v nich například o tom, že se olomoucký biskup Konrád I. zmocnil s velkou námahou hradu "Rabinstaina" a odevzdal jej králi Janu Lucemburskému. Pravděpodobně vyrval hrad z rukou některého z přátel Jindřicha z Lipé. Od počátku 15. století neměl hrad stálého majitele, pouze byl předáván jako zástava. Za husitských válek tvořil jakousi protiváhu husitského hradu Sovince - král Zikmund jej dával v zástavu pouze svým věrným přívržencům. Počátkem 16. století získal hrad Rabštejn a celé panství jako zástavu Petr ze Žerotína, pán ze Šumperku. Protože Rabštejn byl malý, nepohodlný a vzdálený od hospodářského centra panství a patrně za česko-uherských válek i značně poškozený, postavil si Petr kolem roku 1520 zámek v Janovicích. Poslední zpráva o tom, že je hrad obýván, pochází z roku 1693, kdy tu bydleli panští služebníci s hajným. V roce 1759 se o Rabštejně mluví již jen jako o tajemném místě, kde je z doby švédské okupace tajný vchod a bývalé vězení zločinců. V druhé polovině 18. století hrad definitivně zpustl. Zdivo bylo postupně rozebráno jako stavební materiál obyvateli blízkého Bedřichova, úplnou zkázu pak dokonal čas. 
Zbytky hradu leží v CHKO Jeseníky nedaleko obce Bedřichov nad údolím řeky Oslavy. Nedaleko zříceniny se nachází tábořiště. 
 
 
     
 

Zřícenina Nového hradu

 
  nový hrad

Zřícenina je dnes schovaná hustými lesy, ale po příjemné lesní procházce dorazíte až k honosným kamenným valům tyčící se na skalnatém ostrohu nad údolím řeky Moravy. Hrad byl postaven v 1. polovině 14. století jako malý hrádek, který se až do 15. století rozrůstal. Od konce 15. století je udáván jako pustý.
Zřícenina rozlehlého hradu se nachází nad údolím řeky Moravy.
Přístup turisticky výborně značen, východiskem je město Hanušovice (cca 5 km jižně) či osada Lužná (cca 2 km severovýchodně).